حدود 1000 روز از روزی که دامنه سیب هاست ثبت شد گذشت! تصمیم به تغییر فعالیت از طراحی وب به میزبانی وب مدت ها ذهنم رو درگیر کرده بود ولی به دلیل مشغله کاری این روند خیلی کند پیش رفت و در نهایت نخستین قدم رو در روز پنج شنبه، ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ برداشتم ولی هیچوقت نتونستم...