پسوند دامنه هنگام ثبت دامنه به چه معناست؟

پسوند دامنه

قسمت دوم نام هر دامنه اینترنتی که با نقطه “.” از نام دامنه جدا می شود دامنه (دومین – Domain) نام دارد.

مثلا www.Sib.Host دارای پسوند “.host” می باشد.

برخی از پسوند های معروف ثبت دامنه و عام به شرح زیر می باشند :

.com : این پسوند مخفف commercial است و برای کارهای تجاری به کار می رود.
.net : این پسوند مخفف network است و برای فعالیت های شبکه ای و یا در زمینه شبکه به کار می رود.
.org : این پسوند مخفف عبارت organization است و برای شرکت و سازمان ها مورد استفاده است.
.ir : این پسوند مخفف iran است و برای وب سایت های ایرانی استفاده می شود.
.info : این پسوند مخفف information است و برای سایت های اطلاع رسانی استفاده می شود
.biz : این پسوند مخفف عبارت business است و برای کار های تجاری استفاده می شود
.co: این پسوند مخفف Colombia که نام یک کشور است می باشد که عموما از این پسوند برای وب سایت شرکت ها (مخفف Corporation) استفاده می شود.
.me: این پسوند مخفف Montenegro که نام یک کشور است می باشد که عموما از این پسوند برای وب سایت شخصی و یا پیام رسان (messenger) استفاده می شود.

پرسش در خصوص پسوند دامنه خاص دارید؟

از ما بپرسید